Kars’ta Kovid-19 ile Mücadele Toplantısı-2

Kars’ta Kovid-19 ile Mücadele Toplantısı-2
Kars’ta Kovid-19 ile Mücadele Toplantısının ikinci oturumu sonunda ortaya çıkan tavsiye raporu yayınlandı.

Kars Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Kars Belediyesi’nin Kovid-19 virüsü ile mücadele çalışmalarına bilim ışığında devam etmesini amaçlayan video konferans toplantılarının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2. oturumu sonunda ortaya çıkan tavsiye raporu yayınlandı.

19 Nisan 2020 Pazar günü Kars’ta Covid-19 ile Mücadele gündemiyle Kars’tan ve Türkiye’den uzmanlar, bilim insanları, Kars Kent Konseyi ve Kars Belediyesinden temsilciler video konferans yöntemiyle ikinci toplantıları yapmıştı. İlk toplantı önerileri ve Kars’ta mevcut durum değerlendirmesi yapılarak yürütülen faaliyetler, planlamalar gözden geçirildi. İkinci toplantı sonunda aşağıdaki hatırlatma ve öneriler sunuldu.

· Kars Belediyesinin kısa, orta ve uzun vadeli olarak projeksiyonlar ve senaryolar hazırlaması önerilmiştir. Bu sayede salgın sürecinin toplumsal etkilerinin bilinmesi, öngörülerin hazırlanarak uygun planlamaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

· Kars’ta salgın sürecinden daha büyük oranda etkilenen toplumsal gruplar için sosyal yardımların yapılmasından öte, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sürekliliğini sağlayacak mekanizmaların gerekliliği önerisi yapılmıştır. Bu eksende kent konseyi mahalle meclisleri gibi yapılar aracılığıyla toplumsal dayanışma ağlarının tesisi ve güçlendirilmesi önerisi yapılmıştır. Tesis edilecek toplumsal dayanışmanın salgın sorası yerel yönetimlerin formuna da etki edeceği ve katılımcı yönetim anlayışını güçlendirebileceği de vurgulanmıştır.

· Kars Belediyesinin ilgili birimlerinin özellikle kadın ve çocuklar konusunda faaliyetler yürütmesi tekrar vurgulandı. Aile içi şiddette çocukların belediyeye erişiminin neredeyse olanaksız olduğu; kadın ve çocukların kolay ulaşım ve hızlı desteklenmesi yönünde çalışmaların artırılması önerilmiştir.

· Aile içi şiddet konusunda belediyenin ilgili birimlerine erişimin yanında sivil toplum eksenli ağların daha faal hale gelmesinin önemi vurgulanarak bu tip örgütlenmeler için kurumsal çalışmalar önerilmiştir.

· İl Pandemi Kurulunda kadın temsiliyetinin artırılması; sağlık emek meslek örgütlerinin de temsil edilmesi yönünde çalışmalar ve öneriler geliştirilmesi önemle vurgulanmıştır.

· Su hakkı ekseninde Kars ilindeki evsel tüketimin belirli bir oranda ücretsiz olması gerektiği tekrar vurgulanmış ve su hizmetleri konusundaki altyapı çalışmalarının ara verilmeksizin yürütülmesinin öneminin altı bir kez daha çizilmiştir.

· Klima kullanan işyeri ve kamu kurumlarının hastalığın yayılmasına daha uygun bir ortam yarattığı tekrar hatırlatılarak bu tip yerler için özel çalışmaların planlanması ve yürütülmesi gerekliliği bir kez daha vurgulanmıştır.

· Salgından en fazla etkilenen grupların başında evsiz vatandaşların da olduğu vurgulanarak Kars’ta da evsiz hemşerilerin tespiti ve korunmasıyla ilgili çalışma yürütülmesi gerektiği tekrar hatırlatılmıştır.

· Mültecilerle ilgili olarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması için bilgilendirici ve destekleyici çalışmalar yapılması önerilmiştir. Kars’ta Afgan mültecilerin yoğunluğuna vurgu yapılmıştır. Yurt içindeki sağlık hizmetlerinden yararlanma, salgın, hijyen gibi konularda eğitim çalışmalarının tertip edilmesi; anadillerinde el ilanı, broşür hazırlanması önerilmiştir.

· İnşaat sezonun açılmasıyla birlikte başlayan inşaatların mümkün olabildiğince kısıtlanması, yapımı zorunlu olan faaliyetlerdeyse salgın konusundan gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin sıkı uygulanması önerisi getirilmiştir.

· Halihazırda yürütülen ve doğaya müdahalesi yüksek olan büyük ölçekli projelerle ilgili kamuoyu yaratılması varsa böyle projelerin durdurulması için çaba sarf edilmesi önerilmiştir.

· Kurum içi faaliyet olarak Kars Belediyesinde iş sağlığı birimi ve bu birimin içinde özellikle salgın sürecinde personel takibi yapan özel bir ekibin önemi tekrar hatırlatılarak önerilmiştir.

· Salgın sürecinde çalışma yürüten birimlerin sürekli ve iç denetime açık olarak eğitilmesinin hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için çok önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!