HEP - SEN “Çalışanların iş kıyafetleri ayni yardım ile karşılansın!"

HEP-SEN Kars İl Temsilciği gerçekleştirdiği basın açıklamasında, taleplerini dile getirdi.
HEP - SEN “Çalışanların iş kıyafetleri ayni yardım ile karşılansın!"

Tacettin DURMUŞ

Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası (HEP-SEN) Kars İl Temsilciği gerçekleştirdiği basın açıklamasında, çalışanların iş kıyafetlerinin kurumca ayni yardım ile karşılanmasını, nakdi yardıma devam edilmesi halinde ise kanunun öngördüğü iş kıyafetlerini temin noktasında piyasa fiyatlarına uygun ödeme yapılmasını talep etti.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde görevli (HEP-SEN) üyeleri katıldıkları basın açıklamasında yetki, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerin birbirinin tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekerek, taleplilerini dile getirdiler.

Kısa adı (HEP-SEN) olan Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası Kars İl Temsilcisi Abdülhakim Başbuğ, hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sorumlu olmayandan hesap beklenemez, yetki verilmeyene de sorumluluk yüklenemez. Bu, yönetim biliminin herkesçe bilinen, yıllar geçse de değişmeyecek temel ilkelerinden biridir. Lakin, uzun yıllardır bu ilkeyle bağdaşmayan bir sorunu burada sizlere arz etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Ülkemizde birçok farklı sağlık meslek disiplini tarafından bir arada sürdürülen sağlık hizmetlerinin sunucusu olan bizlerin, toplumumuzun sağlığı ve geleceği için dur durak bilmeyen bir mücadele içinde geçmişten bugüne olduğu gibi yarın da var olmaya devam edeceğimiz; en temel hizmet ve hak olan sağlık hakkını topluma sunarken, aynı zamanda bu ülkenin birer vatandaşı olduğumuz gerçekleri aşikardır. Bizim sağlığımız, hizmet sunarken kullandığımız kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra giymiş olduğumuz üniformaların bütünlüğü ve temizliği ile bizim sağlığımız da sizin sağlığınız ile doğrudan ilişkilidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili olarak 14/09/1991 tarih ve 91/2268 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” ilgili hükümleri çerçevesinde giyim yardımı yapılmaktadır. Önceleri ayni yardım yapılmaktayken, Sağlık Bakanlığı'nın da içinde bulunduğu bazı kurumlara iş kıyafeti bedelleri nakdi yardım olarak yapılmaya başlanmıştır. Geçen süreçte yapılan nakdi yardımlar, mevzuatın öngördüğü iş kıyafetlerinin piyasa değerinin çok altında kalmıştır. Diğer bakanlıkların giyim yardımları ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak güncellenmesine karşın bakanlığımızca bu adımların atılmaması, buna karşın çalışanlara tek tip iş kıyafeti giyme zorunluluğunun dayatılması kabul edilemez. Hangi kanuni dayanak ile çalışanlara iş kıyafetlerinin kendilerince temin edilmesi istenmektedir? Bu uygulama on yıllardır bakanlığımızca uygulanmakta ve sağlık çalışanları gerekli iş kıyafetlerini kendileri temin etmek zorunda bırakılmaktadır. Yıllardan beri sağlık çalışanlarının bu konudaki haklı serzenişlerine yetkililer kulaklarını tıkamıştır. Bu haklı talebimiz, HEP-SEN bünyemize 2021 yılı sonunda katılan Sağlık Ordusu Sendikası tarafından 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmiş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca ilgili kurumlara yazı gönderilerek fiyatların güncellenmesi talimatı verilmiştir. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki, herhangi bir adım atılmamıştır. Tepkisellik kararımız Kars ilinde başlamış olup, haklı talebimiz karşılık bulana kadar ülkemizin her ilinde devam edecektir. Ayrıca ilgili mevzuatın iptali ve hak kayıplarımızın karşılanması konusunda idari yargı sürecini de Samsun İli Bafra İlçe Devlet Hastanesi'nde başlatıyoruz. Bu minvalde; çalışanların iş kıyafetlerinin kurumca ayni yardım ile karşılanmasını, nakdi yardıma devam edilmesi halinde ise kanunun öngördüğü iş kıyafetlerini temin noktasında piyasa fiyatlarına uygun ödeme yapılmasını talep etmekteyiz.”

Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!