Bakanlıktan cevap: “Karadağ Çöplüğü Kaldırılacak mı?”

Kars’ta ki tarihi sit alanında bulunan Karadağ Çöplüğünün kaldırılmasına yönelik Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’in 8 ay önce TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanlığından cevap geldi.
Bakanlıktan cevap: “Karadağ Çöplüğü Kaldırılacak mı?”

Tacettin DURMUŞ / KARS

 

Milletvekili Maçin’in TBMM’sine verdiği 7/449344 Esas sayılı soru önergesinde; Kars ili, Merkez ilçesi, Karadağ Tepesi üzerinde yer alan tarihi sit alanında bulunan çöplüğün kaldırılarak alanın düzenlenmesine Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karar verilmiş olduğu hatırlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığıca verilen cevapta, “Kars Valiliği tarafından ön görülen eksikliklerin giderilerek yer tahsis işleminin başlatıldığı, tahsis işlemi tamamlandıktan sonra tesisin yapım ihalesine çıkılarak kısa sürede tamamlanmasının sağlanacağı ve yeni tesis tamamlandıktan sonra sit alanı içerisindeki çöplüğün kaldırılacağı ilgili Kurul Müdürlüğüne bildirilmiştir.” denildi.

Kars Belediyesince; kurucu üyesi olduğu Kars ili Çevre Hizmetleri Birliği tarafından Kars ilinin katı atık sorununu çözmek için yürütülmekte olan Kars 2. Sınıf Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin Ön Fizibilite ÇED ve Uygulama Projesinin ihalesinin yapıldığı da belirtilen cevapta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Ancak, aradan geçen zaman içerisinde (İdare Mahkemesine açılan dava süreci vb.) söz konusu çöpün kaldırılmaması üzerine, tarihi sit alanı sınırlarının sayısallaştırması kapsamında yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor doğrultusunda Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan kararla tarihi sit alanının sınırları güncellenmiş, daha önceki Kurul kararları da dikkate alınarak şehir çöplüğünün kaldırılmasına karar verilmiş ve alınan karar ilgili kurumlara iletilmiştir.

Kars Belediyesince; kurucu üyesi olduğu Kars ili Çevre Hizmetleri Birliği tarafından Kars ilinin katı atık sorununu çözmek için yürütülmekte olan Kars 2. Sınıf Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin Ön Fizibilite ÇED ve Uygulama Projesinin ihalesinin yapıldığı, ÇED olumlu belgesinin alındığı, bahse konu sorunun giderilmesi ve kamu yararı gözetilerek birliğin müracaatı ile Kars Valiliği tarafından ön görülen eksikliklerin giderilerek yer tahsis işleminin başlatıldığı, tahsis işlemi tamamlandıktan sonra tesisin yapım ihalesine çıkılarak kısa sürede tamamlanmasının sağlanacağı ve yeni tesis tamamlandıktan sonra sit alanı içerisindeki çöplüğün kaldırılacağı ilgili Kurul Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Kars Tabyalarının turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında; Kars ili, Merkez ilçesi, Bülbül Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 476 ada, 514 parselinde kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tabya (Kanlı Tabya) binasının restorasyonu Bakanlığımızca tamamlanmış 2017 yılı Kasım ayında Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak açılışı yapılmıştır.

Kars ili, Merkez ilçesi, Ortakapı Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 320 ada, 2 parselinde kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tabya (Süvari Tabya) binasının Kars Valiliğince hazırlanan restorasyon projeleri Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmuştur. Söz konusu binanın restorasyon çalışmalarına Kars Valiliğince başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip tabyanın Peynir Müzesi olarak turizme kazandırılması planlanmaktadır.

Kars ili, Merkez ilçesi, Kaleiçi Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 531 ada, 54 parselinde kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tabya (Gemli Tabya) binasının Kars Valiliğince hazırlanan restorasyon projeleri Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmuş olup tabyanın restorasyonuna henüz başlanmamıştır.

Kars ili sınırları içerisinde yer alan tüm tabyaların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tespit ve tescil işlemleri yapılmış ve koruma alanları belirlenmiştir.”

 

 

Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!