Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında VERBİS nedir?

Avukat Burcu Soylu’nun, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında VERBİS nedir?” yazısı:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında VERBİS nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.

               6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce  Veri Sorumluları Siciline  kaydolması gerekmektedir.

               VERBİS: Veri sorumlularının kaydedildiği, Veri Sorumluları Sicilini ifade etmektedir.

 

•             VERBİS’e Kimler Hangi Tarihe Kadar Kayıt Olmak Zorundadır?

               Mevcut gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları için; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kuruluna verilmiştir.

Kişisel Verileri Korumu Kurulu pandemi nedeniyle uzatmalı kayıt tarihlerini aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

•             Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen        sürenin 30.09.2020 tarihine,

•             Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

 

•             Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

 

•             Sicile Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Olanlar Kimlerdir?

KVKK ilgili maddesinde;

•             Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

•             Noterler,

•             Siyasi partiler,

•             Avukatlar,

•             Gümrük müşavirleri,

•             Arabulucular,

•             Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

•             Dernekler, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

•             Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

•             VERBİS Cezaları ve Uygulanacak Yaptırımlar

               Kamu kurumlarının, gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS sistemine kayıt olma işlemlerini yerine getirmemeleri halinde gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurumları için uygulanan ceza ve yaptırımlar farklıdır.

               Gerçek ve tüzel kişiler için Veri Sorumluları Sicili kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 ile 1.000.000 Türk Lirası arasında idari para cezası uygulanır.

               Herhangi bir teknik aksaklık veya hukuki imkânsızlık sebebiyle kayıt yükümlülüklerini zamanında yerine getirememiş olanlar,  bu aksaklığın ortaya çıkış tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde gerekçesi ile beraber yazılı olarak ek süre için kuruma başvurmalıdır. Kurum bir defaya mahsus olmak üzere 30 günü geçmemek şartıyla ek süre verebilir.

Yukarıda bahsedilenler doğrultusunda hak kaybına uğramamak ve sağlıklı bir süreç izleyebilmek için işin uzmanından yardım alınmalıdır.

Kalın sağlıcakla...

Av. Burcu SOYLU

Instagram: soylu_hukuk   

Twitter     :@Soylu_Hukuk

 

Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!