Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı

Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 23, 26, 27 ve 72inci maddelerine istinaden Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığında olağan üstü toplandı.
Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı

Tacettin DURMUŞ

Toplantıda alınan kararlar şöyle: “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde alınan 02.03.2021 tarihli ve 03/01 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmişti. 29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.03.2021 tarih 5673 sayılı Genelgesi doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 30 Mart 2021 tarihi itibariyle uygulanmak üzere;
1.Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz Yüksek Risk Grubunda değerlendirilmiştir.
2.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde alınan 02.03.2021 tarihli ve 03/01 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;
a)İlimizde hafta içi günlerde uygulanmakta olan 21.00-05.00 saatleri arasındasokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,
b)İlimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi günü saat 21.00’ de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,
c)Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde alınan 02.03.2021 tarihli ve 03/01 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarda yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
3.İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edilmesine,
a) Bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,
b) Yeme-içme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günü ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
4.Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde alınan 02.03.2021 tarihli ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03/01 nolu kararında ‘‘kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine’’, belirlendiği şekliyle uygulanmasının devamına, 
5.Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlereİçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde alınan 02.03.2021 tarihli ve 03/01 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile ‘‘Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,’’ şeklinde alınan kararın uygulamasının ilimizin içerisinde bulunduğu risk grubunun değişmesi ve turuncu kategorideki iller arasında yer alması nedeni sonlandırılmasına, 
a)Önümüzdeki süreçte Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler,kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzereyapılabilmesine,
risk gruplarına ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,
b)Ancak bu hafta sonu (4 Nisan 2021) İlimizde uygulanacak sokağa  çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacakların (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
6.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde alınan 02.03.2021 tarihli ve 03/01 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile‘‘ ilimizde, Girişlerde HES kodu kullanılması/sorgulanması veseyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha,yüzme havuzu vb.tesislerin 09.00­19.00 saatleriarasındafaaliyet gösterebilmelerine’’, şeklinde alınan kararın uygulamasının devamına,
7.İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, lunapark, kaplıca, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
8.Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, bu doğrultuda;
İl/İlçe Belediye Başkanlıkları, İl/İlçe müftülükleri (tüm Camiler’de) ve kolluk güçleri marifetiyle aşağıda yazılı olan anons metninin günde en az 5 (beş) defa olacak şekilde anons edilmesine,
İlan metni: Değerli vatandaşlarımız evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına riayet edelim. Toplu ziyaretler vb faaliyetlerden kaçınalım. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım."
9.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi kapsamında, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine,
10.Yukarıda belirtilen ve daha önceki alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve denetiminin genel kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri), yerel yönetimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca (İl/Mahalle Salgın Denetim Ekipleri, vb.) koordineli bir şekilde titizlikle yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
11.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararları ihlallerde her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere ;
a. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 860,00 TL ile 3.469,00 TL arasında,
b. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 427,00 TL, 
idari para cezası uygulanmasına,
c. Konusu suç teşkil eden davranışların; Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir  yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında  gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!